ปฏิทินกิจกรรม

เดือน กรกฎาคม 2561

  5       

ซ้อมเพลงและรับศีลอภัยบาป

6,10,12

สอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2561 ระดับชั้นประถม

9,11,13 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับชั้นม.1 - ม.5
12 กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส
16-20  กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.1 - ป.5
19 กิจกรรม Singing Contest
23 กิจกรรม Math Day
24  กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
25

กิจกรรมวันเฉลิมพระขนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

26 กิจกรรมวันภาษาไทย
27 วันอาสาฬหบูขา
28 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
30 หยุดขดเชยในวันเฉลิมพระขนาพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2560
    
มาแมร์อักแนส บุญรักษา  ศรีตระกูล
อธิการิณีเจ้าคณะแขวงประเทศไทย คณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
เซอร์มารีโนแอล สายอรุณ ผิวเกลี้ยง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
   
IMG 20150810 0004
เซอร์ดาเรีย บุษรา นงค์สวัสดิ์
ดูแลระดับปฐมวัย

เซอร์เอดิธ  เสงี่ยมแก้ว
ดูแลงานอภิบาล
เซอร์มารีอองซ์  พะตะวงค์
ดูแลงานด้านโภชนาการ

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME