ปฏิทินกิจกรรม

เดือน พฤษภาคม 2561

   15       

 เปิดภาคเรียน

ปีการศึกษา 2561

 ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา

17

 เปิดภาคเรียน

ปีการศึกษา 2561

 ระดับปฐมวัย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ตั้งอยู่เลขที่ 420/504 หมู่บ้านทิพวัล 1 ถนนเทพารักษ์   ตำบลเทพารักษ์  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์ 10270  บนพื้นที่  10ไร่  30 ตารางวา  โทรศัพท์ (02) 394–2128, 394–1737, 758–3884, โทรสาร (02) 394–2128, 394–1737, 758–3884  ต่อ 101 สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต1
เปิดสอน  ตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 1–มัธยมศึกษาปีที่ 6 
     โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ บริหารงานโดย คณะนักบวชคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ดำเนินชีวิตอุทิศตนแด่พระเจ้า
ตลอดชีวิต ด้วยการรับใช้เพื่อนมนุษย์ทุกคน โดยไม่เลือก เชื้อชาติ  ศาสนา หรือฐานะ ผูกมัดตนเองอย่างอิสระว่าจะถือคำปฏิญาณ  3  ประการ 
คือ พรหมจรรย์ ที่จะไม่แต่งงานตลอดชีวิต  ความยากจน ที่ไม่มีทรัพย์สมบัติเป็นของตนเอง ไม่มีเงินเดือน และถือความนบนอบ ที่มอบอำนาจ
การตัดสินใจในวิถีชีวิตแก่ผู้ใหญ่ฝ่ายคณะ  ดังนั้น นักบวชถึงสามารถอุทิศตนเพื่อการศึกษา ช่วยคนเจ็บป่วย ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้อพยพ และบุคคล
ที่ด้อยทั้งปัญญาและโอกาสได้อย่างเต็มที่


     โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2518  คุณวิชัย  มาลีนนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัทบ้าน และที่ดินเทพารักษ์ จำกัด 
เจ้าของโครงการ จัดสรรหมู่บ้านทิพวัล สำโรง ได้มอบที่ดินจำนวน 8 ไร่ 2 งาน พร้อมสิ่งก่อสร้าง อันประกอบด้วย  อาคารชั้นเดียว  1 หลัง, โรงอาหาร 1 หลัง, สนามเด็กเล่น 1 สนาม, บ้านพักมาเซอร์ 1 หลัง, บ้านพักคนงาน 1 หลัง ให้กับแมร์หลุยส์ รจิต  กิจเจริญ เจ้าคณะแขวงภคินี
ีเซนต์ปอล  เดอ  ชาร์ตแห่งประเทศไทย  เพื่อเยาวชนในย่านชานเมืองจะได้มีที่เรียน

     โรงเรียนได้ทำพิธีเสกอาคารเรียน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2520   และได้รับอนุญาตให้เปิดรับนักเรียน ระดับอนุบาล  ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2520 ในปีแรกมีเด็กอนุบาล 16 คน เซอร์ มอนิค ลิมวิบูลย์  เป็นอธิการิณี
และผู้จัดการ เซอร์อานน์มารี  รัตนสุต เป็นครูใหญ่ เซอร์ มารี-ปอล  พิทักษ์พูนสิน  เป็นมาเซอร์ที่รับผิดชอบด้านอนุบาล ในเวลาสิ้นปีการศึกษา 2520 มีนักเรียนเพิ่มเป็น 41 คน โรงเรียนพัฒนาเป็นลำดับ จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจึงซื้อที่ดินเพิ่ม เพื่อสร้างอาคารเรียน ปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมด
10 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา

     ในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนพัฒนาอาคารสถานที่โดยสร้างหลังคากันแดดกันฝน หน้าอาคารเซนต์แมรี่ เพิ่มสื่อเทคโนโลยี
โดยติดตั้งทีวี 55 นิ้ว ในระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นทุกห้องเรียน และติดตั้งอุปกรณ์ Apple TV สำหรับใช้กับ iPad และ Macbook 
์ในห้องเรียน
    ปัจจุบัน มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 2,973 คน โดยจำแนกตามระดับชั้น ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา 409 คน  
ระดับประถมศึกษา 1,327 คน  ระดับมัธยมศึกษา 1,237 คน (สำรวจ ณ วันที่ 14 พ.ค. 59) โดยมีคณะเซอร์บริหารงานดังนี้  
เซอร์มอนิกา  ปรียารัตน์  ประทุมเทา  ผู้อำนวยการโรงเรียน   
เซอร์ดาเรีย  นงค์สวัสดิ์  ดูแลระดับปฐมวัย   
เซอร์เอดิธ  เสงี่ยมแก้ว   ดูแลงานอภิบาล
เซอร์แมรี่ ฟาติมา วิภาดา ปาละวงศ์ ดูแลฝ่ายประถมศึกษา             
เซอร์เลโอนี ประไพรัตน์  ปั้นเอี่ยม  ดูแลด้านโภชนาการ 

สถิติเว็บไซด์

004923
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
84
129
2490
0
4923
0
4923

Your IP: 54.80.97.221
2018-05-20 13:26

ลิงค์การศึกษา

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME