รายชื่อนักเรียนภาคฤดูร้อน 2561
ระดับประถมศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับมัธยมศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การแต่งกายมาเรียน
Update 9-3-2561
กด Refresh (F5) หากไม่พบข้อมูลประกาศผลสอบเข้าเรียน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นอนุบาล Update(10/04/2561)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ทุกระดับชั้น Update(10/04/2561)
รายละเอียดในการมอบตัวนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น    Update (10-04-2561)

อ่านข่าวประกาศรับสมัครครูที่นี่...เดือน พ.ย. = 63,000 หน่วย (55029935) เดือน พ.ย. = 3,393 หน่วย
เดือน พ.ย. = 17,120 หน่วย (55148905)  
ติดตามข่าวสาร ภาพกิจกรรม
เพิ่มเติมทาง fecebook:


ผู้เยี่ยมชม       คน
เริ่มนับตั้งแต่เดือน พ.ค. 2553

update : 22 JAN 2018