ข้อคิดจากพระคัมภีร์ : .ให้ตักเตือนคนที่เกียจคร้าน หนุนน้ำใจผู้ที่ท้อใจ ชูกำลังคนที่อ่อนกำลัง และมีใจอดเอาเบาสู้
ต่อคนทั้งปวง (1ธส 5:14)
 ประวัติคณะภคิณีเซนต์ปอลฯ
 ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน
 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
 เพลงประจำโรงเรียน
ความภาคภูมิใจของโรงเรียน
 ผู้บริหาร / คณะเซอร์
 คณะครู
สมาคมผู้ปกครองและครู
ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ระดับปฐมวัย
งานรถรับ-ส่งโรงเรียน
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


เงื่อนไขการรับประกันตัวเครื่อง

แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งซ่อม


ผู้เยี่ยมชม
   คน
เริ่มนับตั้งแต่เดือน พ.ค. 2553

update : 20 OCT 2014ประกาศรับสมัครครูใหม่ ...
  นักเรียนศิษย์เก่าที่จบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน  ทางโรงเรียนเปิดรับสมัครสมาชิกชมรม
ศิษย์เก่า SJT โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
  1.  จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2526-2541
  2.  จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2542-2556 (ตั้งแต่รุ่นที่ 1 - 15)
หมายเหตุ
  สมัครได้ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น. และวันเสาร์จะเปิดรับสมัครเวลา 13.00-15.00 น.
หากไม่สะดวก จะมาในเวลาราชการ ติดต่อห้องวิชาการ (ครูสุนันท์  ครูสิดารัตน์ หรือครูกมลพร)

   วันที่ 10 ตุลาคม 2557 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ภูมิพลอดุลยเดช ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและขอพรให้
พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชน
ชาวไทยตลอดไป  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  กิจกรรม SJT Family Bowling2014 วันอาทิตย์ที่ 7 ก.ย. และวันเสาร์ที่
13 ก.ย. 2557 ณ BLU-O สาขาเมกา บางนา จัดโดยสมาคมผู้ปกครอง
และครู ร่วมกับโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
ชมภาพบรรยากาศ
  ประมวลภาพกิจกรรมเข้าค่ายเนตรนารี ชั้น ป.1-ม.3
คลิกอ่านต่อ
  วันที่ 15 สิงหาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้กำหนดให้มี
การจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้น เนื่องด้วยวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี
เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กิจกรรมที่จัดขึ้นเน้นการปลูกจิตสำนึกให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีจิตอนุรักษ์พลังงานให้ยั่งยืน โดยบูรณาการกับ
โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่นโครงการในพระราชดำริ
ชมภาพบรรยากาศ
  วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน จัด
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีที่ปวงชนชาวไทย
มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นโอกาสดีที่ลูกๆ จะได้แสดงถึงความ
กตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้มีพระคุณเลี้ยงดูลูก ณ บริเวณสนามเซนต์ปอล
ชมภาพบรรยากาศ
ภาพกิจกรรมย้อนหลัง

ความเสี่ยงจากการถูก Social Network หลอกโดยไม่รู้ตัว
 วิธีการรองรับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 เทคนิคการเรียนให้เก่ง
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์
 Flags of the World

เด็กหญิงอติกานต์   สี  ชั้น  ป5/4  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย  ครั้งที่ 15/2557 จากสถาบัน  PAMA  THAILAND  

ด.ญ.นรมน  เขียนสาร ชั้น ม.2/5
แข่งขันเทควันโด ประเภทต่อสู้ยุวชนหญิง
อายุ 13-14 ปี รุ่น H (62+ กก.)ชิงถ้วย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ เหรียญทอง และได้รับรางวัล
ถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมยุวชนหญิง
อายุ 13-14 ปี

6-8 ค่าย English Camp
8 วันออกพรรษา
23 วันปิยมหาราช
27 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2557
27-31 สอบซ่อม ระดับชั้นมัธยม
29 ประกาศผลการเรียนทุกระดับชั้น