ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายทรัพยากรฯ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ความภาคภูมิใจของโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


ผู้เยี่ยมชม
   คน
เริ่มนับตั้งแต่เดือน พ.ค. 2553

update : 25 August 2016


โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัลประกาศหยุดเรียน 1 วัน (25 ส.ค.59) เนื่องจากฝนตกหนัก
ทำให้ถนนหน้าโรงเรียนมีน้ำท่วมขัง
คลิก!! เพื่ออ่านรายละเอียดการมอบตัว
นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก ระดับชั้น อ.1 และ อ.2ด.ญ.พรลภัส อัครบุปผา, ด.ญ.ศุภิสา วณิกกุล และ
ด.ญ.อันติมา ลือกระจ่างธรรม ได้รับรางวัล
ชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ป.4 จากนิทรรศการวิทยาศาสตร์
ที่สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ 16 ส.ค. 59

ด.ญ.ปพิชญา แก้วสวนจิก, ด.ญ.ฟ้าใส จันทรานนท์
และ ด.ญ.ปราณปริยา โฉมเฉลา ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศการ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ป.6 จากนิทรรศการวิทยาศาสตร์
ที่สถาบันเทคโนโลยี เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ 16 ส.ค. 59

โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงอรทัย มนัสถาวร และเด็กหญิงนาตาชา มีแทน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตัวแทนนักเรียนประเทศไทย ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันโครงงานธรรมชาติวิทยา
ในโครงการ Global Natural History Day 2016 ณ เมืองเซี่ยงไฮ้
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 22-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ติดตามข่าวสาร ภาพกิจกรรมของเราเพิ่มเติมได้ทาง
2 -ทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.4
-กิจกรรมประดิษฐ์การ์ดวันแม่
3 ทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.5
5-8 กิจกรรมสัปดาห์วันกฎหมายไทย
6-7 กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล
8 -เรียนรู้อาเซียน
-กิจกรรมวาดภาพวันแม่
9 ค่ายเนตรนาร ระดับชั้น ป.4
10 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
12 หยุดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
15 สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติ
ยกขึ้นสวรรค์
17 กิจกรรมซ่้อมหนีไฟ
18 -กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
-กิจกรรรม Spelling Bee
20 แนะแนวศึกษาต่อ ชั้น ม.3
22 กิจกรรมสร้างสรรค์งานประดิษฐ์
29-31 สอบปลายภาค ระดับชั้น ม.6