ข้อคิดจากพระคัมภีร์ :จงระวัง อย่าให้ใครมาพาให้ท่านหลง(มธ 2:4:4)


ค้นหา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 ประวัติคณะภคิณีเซนต์ปอลฯ
 ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน
 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
 เพลงประจำโรงเรียน
ความภาคภูมิใจของโรงเรียน
 ผู้บริหาร / คณะเซอร์
 คณะคร
สมาคมผู้ปกครองและครู
ฝ่ายวิชาการ 
่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ระดับปฐมวัย
งานรถรับ-ส่งโรงเรียน
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


เงื่อนไขการรับประกันตัวเครื่อง

แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งซ่อม

จำนวนผู้เยี่ยมชม
   คน
เริ่มนับตั้งแต่เดือน พ.ค. 2553

update : 26 Mar 2014
ประกาศรับสมัครครู

  ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2557กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จัดกิจกรรม "ค่ายวิทย์ฯ SJT Build A Friendly Environment " เพื่อเป็น
การพัฒนาความสามารถและศักยภาพของผู้เรียน เน้นให้เกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ รักการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์สาธิตพลังงานทดแทนเพื่อการศึกษา
(วังดุมเมาท์เทนแคมป์) ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ชมภาพบรรยากาศ
  วันที่ 1 มีนาคม 2557 โรงเรียนจัดกิจกรรมพิธีรับใบประกาศนียบัตร
จบการศึกษาปฐมวัย มอบเหรียญภักดีสำหรับนักเรียนชั้น ม.6 และมอบ
โล่ห์แด่ครูทำงานนาน 25 ปี  ณ ห้องประชุม ชั้น3 อาคารเซนต์แมรี่
ชมภาพบรรยากาศ
  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ฝ่ายจิตตาภิบาล จัดกิจกรรมวันฉลอง
นักบุญยอแซฟ  เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีความเชื่อความศรัทธา
ต่อท่านนักบุญยอแซฟองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ณ บริเวณลานพระรูป
ท่านนักบุญยอแซฟ
ชมภาพบรรยากาศ
  ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมประกวดโครงงานดีเด่นภายในโรงเรียน ตั้งแต่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 5 และมีการจัดแสดงโครงงาน
ดีเด่นในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณข้างห้องศูนย์สื่อ
ชมภาพบรรยากาศ
  ประมวลภาพกิจกรรมชมรม วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
ชมภาพบรรยากาศ
ภาพกิจกรรมย้อนหลัง

ด่วน!!! ประกาศ สทศ. เลื่อนวันสอบ GAT/PAT 2557
 รายละเอียดการรับสมัครและขั้นตอนการสมัคร 7 วิชาสามัญ 2557
 อัพเดทข่าวการสอบ Admission   
 สทศ เปิดรับสมัครสอบ GAT/PAT ปี 2557
 เด็กไทยน่าเป็นห่วง!! ม.1 เริ่มอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
ความเสี่ยงจากการถูก Social Network หลอกโดยไม่รู้ตัว
 วิธีการรองรับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 เทคนิคการเรียนให้เก่ง
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์
 Flags of the World


ด.ญ.อติกานต์  สี  ชั้น ป.4/2
ร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว
นานาชาติ (IMMAC) ชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี
ได้รับถ้วยรางวัลอันดับที่ 3
และการแข่งขัน 072 จินตคณิต ดร.เมี่ยง
ได้รับรางวัลเหรียญเกรด 8

กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 35
  ประจำปีการศึกษา 2557 รอบคัดเลือก ตัวแทนเขต2 จังหวัดสมุทรปราการ
นักกีฬาบาสเกตบอลรร.เซนต์โยเซฟทิพวัล
รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 1

ผลงานของ น.ส.อรสิกัณฑ์  พิทยเสถียร
ประเมินรางวัลนักเรียนพระราชทาน
อ่านต่อ...

14 ม.6 รับDiploma
17 เปิดเรียนภาคฤดูร้อน
31 อนุมัติจบหลักสูตรป.6, ม.3 , ม.6